Fizjoterapia Dąbrowa Górnicza w pełni przygotowują do prowadzenia samodzielnej praktyki fizjoterapeutycznej

2019-09-16

Uniwersytet Medyczny w Łodzi prowadzi studia na kierunku fizjoterapia w dwóch trybach. Teraz studia w sądeckiej uczelni będzie można ukończyć z tytułem magistra, co zwiększa szanse na rynku pracy. Absolwenci PWSZ kierunku Fizjoterapia przygotowani są merytorycznie i praktycznie do wykonywania zawodu fizjoterapeuty, który jest samodzielnym zawodem medycznym. Fizjoterapia Dąbrowa Górnicza w pełni przygotowują do prowadzenia samodzielnej praktyki fizjoterapeutycznej. Celem jednolitych studiów magisterskich na kierunku Fizjoterapia w PWSZ jest wykształcenie dysponujących szeroką merytoryczną i praktyczną wiedzą specjalistów - fizjoterapeutów. Fizjoterapia jest to kierunek dla ludzi aktywnych, dynamicznych, lubiących pracę z ludźmi. Absolwenci fizjoterapii mogą podnieść swoje kwalifikacje lub uzyskać pożądane na rynku pracy specjalizacje kończąc studia podyplomowe. Studia na kierunku fizjoterapia pozwolą Ci uzyskać wiedzę oraz umiejętności niezbędne do usprawniania osób niepełnosprawnych lub tych, które utraciły pełną sprawność ruchową w wyniku doznanego urazu. Studia na kierunku Fizjoterapia należą do grupy studiów konsekutywnych. Należy jednak pamiętać, że fizjoterapia jest na tyle indywidualna, że w różnych przypadkach będzie oddziaływać na pacjenta odmiennie. Fizjoterapia jest metodą leczenia polegającą na stosowaniu różnego rodzaju bodźców na organizm człowieka. Fizjoterapia jest istotną częścią systemu usług opieki zdrowotnej i społecznej. ) opracowany na podstawie minimum programowego studiów I stopnia kierunku fizjoterapia (0-63,5 punktów). W ramach podnoszenia kompetencji zawodu fizjoterapeuty, aktualnie na poziomie ministerialnym trwają dyskusje, aby studia na kierunku fizjoterapia były prowadzone WYŁĄCZNIE w trybie stacjonarnym. Tylko teraz kandydaci na studia dzienne /stacjonarne mogą skorzystać z wyjątkowej propozycji jaką są studia w ramach programu studiów dofinansowanych „Wsparcie na starcie”. Jeśli tak, powinieneś rozważyć studia na kierunku fizjoterapia. Jednolite studia magisterskie na kierunku Fizjoterapia, trwają 5 lat i kończą się egzaminem dyplomowym. Nabór na studia magisterskie z fizjoterapii rozpocznie się już 1 czerwca. Fizjoterapia to kierunek medyczny związany z ochroną zdrowia oraz przywracaniem utraconej sprawności fizycznej chorego. Niezłożenie w wyznaczonym terminie kompletu dokumentów równoznaczne jest z rezygnacją z kandydowania do przyjęcia na studia i skreśleniem/usunięciem z listy osób przyjętych na ten kierunek. W przypadku uzyskania niskiej punktacji przez kandydatów na studia, limit przyjęć na te studia zostanie odpowiednio zmniejszony.