Odpowiednia polityka flotowa wprowadza jasne zasady odpowiedzialności oraz rozliczania i

2020-05-25

Aby polityka była skuteczna, zasady muszą być znane i respektowane przez wszystkich pracowników, bez wyjątków. Ważne jest również zaprezentowanie oddziałom lokalnym, jak duże oszczędności może przynieść planowana polityka. Mniej wypadków, wdrożona polityka flotowa promująca bezpieczeństwo i płynną jazdę premiowane są niższymi składkami. Odpowiednia polityka flotowa wprowadza jasne zasady odpowiedzialności oraz rozliczania i administrowania kosztów pracowników i osób zarządzających. Polityka flotowa reguluje na przykład kwestie bezpieczeństwa pracowników oraz właściwego użytkowania i dbania o powierzony kierowcy samochód. Ważne jest również zaprezentowanie oddziałom lokalnym, jak duże oszczędności może przynieść planowana polityka. Polityka flotowa opiera się na systemie kar i nagród. Międzynarodowa polityka flotowa zazwyczaj określa również minimalne wymagania dla samochodów firmowych. Polityka ma charakter ogólny i prezentuje tylko niektóre kwestie związane z przetwarzaniem danych osobowych. Większa i bardziej dochodowa sprzedaż flotowa zmniejsza z kolei potrzebę działania w obszarze krótkiego wynajmu. Polityka flotowa: serwisowanie aut, prawo jazdy, odkup samochodu. Nad odpowiedzią, dlaczego polityka musi być wprowadzona w sposób konsekwentny, nie ma sensu się rozwodzić. Polityka flotowa pomaga uniknąć wielu ryzykownych sytuacji, jak nieprawidłowe wykorzystanie samochodu, niewłaściwy stan techniczny auta, spóźnione przeglądy rejestracyjne lub brak wymiany opon. Dobra polityka flotowa powinna być dostosowana do potrzeb firmy, branży oraz profilu pracowników. POLITYKA FLOTOWA Jest podstawą działania każdego firmowego parku samochodowego. Utrzymaniu dobrych cen przy odsprzedaży po latach służy ograniczona polityka rabatowa importera oraz oferowanie jak najbardziej obszernego i funkcjonalnego samochodu w dobrej cenie. Jasna i czytelna polityka flotowa określa dokładne wykorzystanie samochodów firmowych, obniża ryzyko błędów w ich eksploatacji, a także eliminuje wszystkie luki i uchybienia w warunkach współpracy. Polityka flotowa to podstawowy dokument, który zawiera zasady użytkowania pojazdów. Polityka flotowa powinna również zawierać informację, czy użytkownik ma prawo odkupu samochodu, a jeśli tak, to na jakich warunkach i co trzeba uczynić, by były one jak najkorzystniejsze dla kierowcy. Odpowiednio napisana polityka flotowa nie ogranicza elastyczności firmy, ale zwiększa poczucie bezpieczeństwa użytkowników pojazdów. Polityka flotowa to szerokie zagadnienie, które obejmuje praktycznie wszystkie decyzje związane z zakupem, użytkowaniem oraz sprzedażą samochodów firmowych.