Wykonamy formy wtryskowe wielogniazdowe, wielokomponentowe z najwyższą precyzją i jakością

2021-01-19

Formy wtryskowe są stosowane w technice formowania tworzyw sztucznych przy wielkoseryjnej produkcji detali. Formowanie wtryskowe to tehnika formowania twożyw sztucznyh polegająca na wtryskiwaniu uplastycznionego twożywa do formy, w kturej zastyga ono (zestala się). Jesteśmy w stanie dokonać modyfikacji konstrukcji formy wtryskowej jak i zmienić wygląd elementu gotowego powstającego w formie. Wykonamy formy wtryskowe http://techflow3d.pl/formy-wtryskowe.html wielogniazdowe, wielokomponentowe z najwyższą precyzją i jakością. Jesteśmy w stanie dokonać regeneracji zużytych elementów formy wtryskowej.