Reklama zewnętrzna, w języku angielskim nazywana outdoor advertising albo out-of-home advertising jest jedną z popularniejszych form promowania biznesu. Umieszcza się ją na terenie otwartym, poza samym miejscem zamieszkania klienta. Głównym jej celem jest nawiązanie z konsumentami pewnego kontaktu, gdy akurat przebywają oni poza swoimi domami i mieszkaniami. Jest to reklama wielkoformatowa, która przybiera zazwyczaj ogromne rozmiary, dzięki czemu widoczna jest już daleka.

Formy reklamy zewnętrznej

Występuje ich kilka, ale najpopularniejsza stosuje narzędzie digital signage. Nazywa się ją reklamą digital out-of-home advertising, w skróce DOOH. Pozwala ona na elektroniczne porozumiewanie się z klientami poprzez zastosowanie wizualnych narzędzi. Głównym zadaniem tej formy reklamy zewnętrznej jest dotarcie do klienta z odpowiednim przekazem albo poinformowanie go o pewnym miejscu. Jeżeli firma chce zastosować to narzędzie marketingowe, musi pamiętać o uwzględnieniu w swoim marketingu odpowiedniej pory pokazywania reklamy. Reklama wielkoformatowa nie zawsze będzie bowiem widoczna, choć nie zawsze jest to bezwzględnie potrzebne. Zwykle jednak takie reklamy dodatkowo się podświetla lub lokalizuje obok pewnych wyświetlaczy, aby kierowcy lub przechodnie mogli je zauważyć również późnym wieczorem czy w ciągu nocy. Nośnikami dla reklam wielkoformatowych mogą być przeróżne elementy – tablice reklamowe, słupy ogłoszeniowe, citylighty oraz znane wszystkim billboardy. Czasami mocuje się je też na wiatach przystankowych albo kioskach bądź bezpośrednio na szybach pewnych budynków czy ścianach różnych sklepów. Jeszcze inną, całkowicie nietypową formą reklamy zewnętrznej jest reklama amblentowa. To ona właśnie pozwala umieścić wybrane ogłoszenie bezpośrednio na budynku, niekoniecznie tym należącym do promującej się firmy. Reklama wielkoformatowa, choć jest dość droga w przygotowaniu, daje tak wspaniałe efekty, że większość firm stara się ją stosować. Dzięki temu docierają one do szerokiej grupy konsumentów.