Gryzonie nie tylko niszczą różnego rodzaju przedmioty, ale również mogą być przyczyną groźnych chorób. Tam, gdzie pojawią się szczury, potrzebna będzie skuteczna deratyzacja.

 

Szczury mogą powodować duże starty finansowe. To szkodniki, które wyróżniają się bardzo dobrą zdolnością przystosowawczą i mogą żerować niemalże w każdym środowisku. Dodatkowo także mają wysoką rozrodczość, dlatego też mogą szybko rozwijać się w sprzyjających im warunkach.

 

Główne problemy inwazji szczurów:

  • przenoszą różnego rodzaju choroby, między innymi wywoływane przez bakterie Salmonella spp., Escherichia coli, Hantawirusy, także znane są przypadki toksoplazmowy oraz dżumy
  • powodują zniszczenia w magazynowanej żywności
  • zanieczyszczają żywność swoimi odchodami
  • niszczą instalacje, miedzy innymi elektryczne, wodno-kanalizacyjne, również konstrukcje budynków

 

Zazwyczaj śladem działalności szczurów są pozostawiane przez nie plamy, które są mieszaniną tłuszczu i brudu. Widać też zniszczenia w magazynowanych towarach, rozdrobniony papier, uszkodzone drewno, na którym szczury ostrzą swoje zęby.

 

Skuteczne metody zwalczania szczurów

Przede wszystkim zwalczanie szczurów możliwe jest na wiele sposobów, które można podzielić na chemiczne oraz niechemicznie. Wśród metod niewykorzystujących chemii wyróżnia się w szczególności pułapki na – mogą być to pułapki sprężynowe, które uśmiercają zwierzęta lub też pułapki żywołowne, które pozwalają na odłowienie szczurów i przeniesienie ich do innego środowiska.

 

Z kolei metodami chemicznymi są różnego rodzaju rodentycydy, czyli pestycydy przeznaczone do eliminacji gryzoni, na przykład antykoagulanty. Ze względu na to, że środki te są szkodliwe dla żywności i mogą prowadzić do zatrucia innych zwierząt, deratyzację z ich użyciem powinna prowadzić wyspecjalizowana firma. Warszawa jest jednym z miast, gdzie działa dużo firm prowadzących usługi deratyzacyjne, które wyróżniają się wysoką skutecznością. Ich adresy można znaleźć na stronach internetowych i wybrać odpowiedniego wykonawcę usługi.