Rozwój gospodarczy miast wiąże się z budową wielu nowych obiektów, a także z przebudową tych już istniejących. Aby dokonać takich inwestycji budowlanych, konieczna jest konsultacja wielu specjalistów, z różnych dziedzin. Jednym z takich fachowców, który jest niezbędny przy niemal każdej inwestycji budowlanej, mającej na celu rozwój miast jest geodeta Ząbki.
Geodeta Ząbki  to pełen profesjonalizm i precyzja w dokonywanych pomiarach i innych czynnościach geodezyjnych. Każde przyjmowane przez naszych doświadczonych specjalistów zlecenie jest szczegółowo analizowane, a następnie wyceniane. Naszym klientom gwarantujemy krótki czas realizacji zlecenia, najwyższą jakość świadczonych usług, indywidualne, pełne zaangażowania podejście do każdego zlecenia oraz terminowość wywiązywania się z niego.

Geodeta Ząbki – co wchodzi w zakres oferty usług geodezyjnych?

Geodeta Ząbki oferuje różnorodne usługi geodezyjne. Podejmujemy się tworzenia map sytuacyjno – wysokościowych w formie cyfrowej lub do wyboru – analogowej. Ponadto, obejmujemy obsługą geodezyjną inwestycje budowlane, w tym także obiektów wielko powierzchniowych, mostów i dróg. Dokonujemy różnych, koniecznych pomiarów kontrolnych w trakcie prac budowlanych, wykonujemy badania przemieszczeń oraz wyznaczamy osi montażowe.
Geodeta Ząbki to także obsługa nieruchomości. W zakresie tej usługi zajmujemy się sporządzaniem dokumentów geodezyjnych, kontrolowaniem stanu prawnego danej nieruchomości, podziałem nieruchomości i gruntów, które leżą na terenach leśnych i rolnych, wyznaczaniem granic, rozdziałem nieruchomości, a także podziałem nieruchomości leżących na terenach zurbanizowanych i zabudowanych.
Posiadamy także wszelkie niezbędne kwalifikacje do obsługi przebudowywanych lub nowy powstających obiektów sportowych, takich jak boiska, stadiony i hale sportowe. Przygotowujemy dokumentację geodezyjną pod nowo powstający obiekt, wykonujemy wymierzanie oraz oznaczenie obiektu w terenie, sprawujemy wszystkie nadzory i kontrole podczas prac budowlanych.