Wyróżnia się kilka rodzajów urządzeń, jakim jest pompa wodna. Może ona być wykorzystywana przy gospodarstwach domowych. Służy do nawadniania działek i ogrodów. Dzięki niej, możliwe jest łatwe wykorzystywanie wszelkich zasobów wodnych, także tych pochodzących ze studni, czy wody deszczowej.
Instalacja pompy wodnej wymaga dokładnego przeanalizowania jej przeznaczenia oraz różnych czynników i danych technicznych urządzenia. Pompa wodna powinna być instalowana zgodnie z jej przeznaczeniem oraz z zachowaniem instrukcji technicznych. W innym przypadku, może dochodzić do licznych awarii, a także do zwiększenia kosztów jej użytkowania.
Pompa wodna może być elektryczna lub spalinowa. Pompy zaopatrzone w silniki elektryczne są bardziej ciche przy wykonywaniu swojej pracy. Poza tym, pompa elektryczna nie wymaga dodatkowej obsługi, a także może być wykorzystywana zarówno na zewnątrz, jak i w pomieszczeniach. Pompy elektryczne dzielą się na jednofazowe i trójfazowe. Pompy spalinowe zaś mogą być używane bez konieczności uzależniania się od dostępu do prądu. Są to urządzenia przenośne i łatwe w obsłudze. Nie są jednak przeznaczone do używania w pomieszczeniach.

Pompa wodna – zasada działania i wydajność pompy

Pompa wodna napędzana jest napędem mechanicznym. Oznacza to, że pompa absorbuje moment obrotowy z silnika, by móc obracać wirnik, który to wykonuje cyrkulację chłodziwa. Wirnik, który przenosi energię z silnika do wody, jest podłączony do wewnętrznego łożyska. Obecnie, wszystkie komponenty pomp wodnych są bardzo trwałe i możliwe do długiego użytkowania, ponieważ wytrzymują nawet wysokie temperatury.
Pompa wodna wykonuje pracę od chwili, gdy uruchomiony zostanie silnik, nawet jeżeli nie zachodzi potrzeba cyrkulacji wody.
Wydajność pompy wodnej to ważny parametr urządzenia. Za wydajność pompy uważa się ilość wody, jaką pompa jest w stanie przepompować w danej jednostce czasu.